ADAPTACJA APARTAMENTU CHARLIE

Adaptacja Apartamentu Charlie polegająca na dodaniu ozdób, w tym obrazów. Celem adaptacji było stworzenie wnętrza, w którym pokazana zostanie lotnicza historia Zaspy i charakter inwestycji Awiator.