ADAPTACJA APARTAMENTU DELITE BRICK

Adaptacja Apartamentu DeLite Brick polegająca na dodaniu ozdób, w tym obrazów. Celem adaptacji było stworzenie wnętrza, w którym pokazana zostanie historia i charakter gdańskiego Starego i Głównego Miasta.